Diabeł w kulturze średniowiecza

Piekło - miniatura w pochodzącym z końca XII w. rękopisie Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu

Wizja kar piekielnych zawarta w Wizji Tnugdala

Titivillus

Narodziny Antychrysta

Narodziny Antychrysta

Narodziny Antychrysta

Podstępne działania Antychrysta doprowadzają do prześladowań religijnych i palenia ksiąg religijnych