Język migowy w klasztorach

Mnich pijący wino z beczki

Jean Fouquet, Nauka św. Bernarda do współbraci zakonnych w kapitularzu klasztornym. Miniatura, fragment (XV w.)

Gest upuszczania krwi za pomocą kciuka i ucisku przedramienia środkowym palcem.

Gest pocierania palcem wskazującym czoła od brwi do brwi.

Bracia zakonni biesiadujący przy stole.