Jak to się zaczęło?

Inspiracją i impulsem do stworzenia wieloaspektowej idei Dotknij Kultury stała się studyjna wizyta na Uniwersytecie w Cambridge. W 2007 roku to piękne, uniwersyteckie miasto w Wielkiej Brytanii gościło nas w ramach projektu zwiększającego świadomość niepełnosprawności wśród pracowników akademickich.
Tamtejsze Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wydało przewodnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową, promował go sam Stephen Hawking związany z uczelnią w Cambridge. Zaintrygowały nas adaptacje, nowatorskie rozwiązania stosowane na uczelni starszej niż Uniwersytet Jagielloński, zainspirowały możliwości, które otwierają.
Przewodnik, doświadczenia, spotkania i rozmowy miały wspólny motyw przewodni - kluczem do przełamywania barier, także tych fizycznych, jest przede wszystkim świadomość niepełnosprawności.
Oddziaływanie na świadomość i radykalna zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach partnerskich – to jednocześnie założenia naszego projektu.
Razem z brytyjskim partnerem zaplanowaliśmy więc szkolenia, dokładnie takie, jakie ma Uniwersytet w Cambridge. Pełni entuzjazmu wróciliśmy do Krakowa, aby podzielić się swoimi obserwacjami z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektorem Collegium Maius UJ.
Tak oto powstały plany adaptacji naszego uniwersyteckiego muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych. Późniejsze spotkanie z Różą Książek-Czerwińską, historyczką sztuki zaowocowało stworzeniem przewodnika po Collegium Maius UJ.
Tak oto z roku na rok rozwija się idea Dotknij Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi edycjami naszego przedsięwzięcia: z fascynującą treścią wykładów otwartych, z audiodeskrypcjami dzieł sztuki, opisami adaptacji i wideoreportażami, które prezentujemy na tej stronie, mając na uwadze coraz większe włączenie grup słabszych i wykluczanych do wiedzy i kultury.