O gronostajach, togach i beanii, czyli rzecz o obyczajach uniwersyteckich

Scena promocji z księgi promocji

Szkielet z księgi promocji

Ciosanie Beana

Sadzanie na kozła

Typus Fundationis

Typus Fundationis - dotykowe adaptacje uzupełniające