Organizatorzy

INFORMACJE:
DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UJ

Misją Działu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.

al. Mickiewicza 9a/410
31-120 Kraków
tel.: 12 663 43 40
e-mail:don@uj.edu.pl
www: don.uj.edu.pl

 

 

 

MIEJSCE WYDARZENIA:
MUZEUM UJ - COLLEGIUM MAIUS

ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków
www: maius.uj.edu.pl