Dotknięcie Nobla

Medal Nagrody Nobla- oryginał i powiększona replika

Z muzeum uniwersyteckim nierozerwalnie związane jest nazwisko naszej słynnej poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej. W stałej ekspozycji znajduje się oryginał Nagrody Nobla przyznanej poetce, który po jej śmierci przeszedł na własność muzeum.

Na zdjęciu: medal Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej – powiększona replika i oryginał. Fot. J. Sawicz

Replika medalu noblowskiego

Chcielibyśmy, aby i ten cenny eksponat dostarczał radości i dumy osobom niewidomym poprzez dotyk. Na okoliczność wydarzenia została przygotowana adaptacja medalu, której każdy może dotknąć. Została opracowana we współpracy i dzięki zaangażowaniu finansowemu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Akceptację dla tego sposobu przedstawienia medalu Nagrody Nobla osobom niewidomym wyraził Komitet Noblowski.

Michał Rusinek przekazuje replikę medalu prof. Krzysztofowi Stopce

Na zdjęciu: przekazanie repliki medalu Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej przez Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka na ręce Dyrektora Muzeum UJ Prof. Krzysztofa Stopki. Fot. J. Sawicz

Fragment z przewodnika "Dotknij kultury"

"Nagroda Nobla to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury oraz za zasługi w walce o prawa człowieka. Została ustanowiona i ufundowana przez znanego szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla. Każdy medal posiada na awersie wybitą podobiznę fundatora oraz datę jego urodzin i śmierci, zaś na rewersie znajduje się postać boga Apolla w towarzystwie jednej z jego muz oraz imię i nazwisko nagrodzonej osoby."

Posłuchaj: Dyrektor Muzeum UJ Prof. Krzysztof Stopka o adaptacji medalu Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

Posłuchaj: Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek opowiada anegdotę o przewożeniu medalu Nagrody Nobla przez poetkę ze Szwecji do Polski oraz przekazuje replikę medalu na ręce Dyrektora Muzeum UJ Prof. Krzysztofa Stopki