Twórczość Juliana Antonisza

W Stubie Communis odbyło się spotkanie z córkami Juliana Antonisza (Antoniszczaka), znanego reżysera eksperymentalnych animacji filmowych, kompozytora, konstruktora i wynalazcy. Panie Sabina i Malwina z pasją opowiadały o twórczości ojca i prezentowały najciekawsze z zachowanych wynalazków.

Julian Antonisz (Antoniszczak) był reżyserem eksperymentalnych animacji filmowych, kompozytorem, konstruktorem i wynalazcą. Współzałożycielem legendarnego Studia Filmów Animowanych w Krakowie. Był również twórcą Chropografu, czyli urządzenia tworzącego obrazy dla osób niewidomych. Na uwagę zasługuje fakt, że Antonisz miał tak ciekawe pomysły na przybliżenie sztuki osobom niewidomym już w latach 70. XX wieku.

Powstały około 1983 roku, optyczno-elektromechaniczny aparat dla osób niewidomych służący do tworzenia obrazów odczytywanych dotykowo. Technikę tę Antonisz nazwał chropografią skaningową, a uzyskiwane za jej pomocą obrazy chropografiami.

Chropograf skaningowyNa zdjęciu: chropograf skaningowy o wymiarach 72 × 42 × 34 cm.
Tworzenie reprodukcji
Metoda chropografii, która narodziła się w trakcie eksperymentów z kinem dla niewidomych, polegała na skanowaniu i reprodukowaniu wybranego obrazu na celuloidzie. Chropograf wyposażony był w obiektyw oraz fototranzystor, który sterował naciskiem igły odtwarzającej reprodukowany obraz na celuloidzie w postaci równoległych wydrapanych rowków. Na krawędziach rowków powstawały wióry i zadziory, które dawały specyficzny, chropowaty obraz oryginału, możliwy do odczytania dotykowo. Powstałe w ten sposób chropografie miały zróżnicowaną fakturę oddającą światłocieniowy charakter oryginalnego obrazu.