Wystawa "Dotknąć obrazu"

Oglądanie adaptacji dotykowych, które omawia Lech Kolasiński, ich autorW dniach od 14 października do 6 grudnia 2013 roku w Muzeum UJ Collegium Maius można było zwiedzić wystawę „Dotknąć obrazu – Malczewski, Szymborska, Antoniszczak". Ekspozycja była podsumowaniem rezultatów dwóch edycji wydarzeń „Dotknij kultury" i prezentowała adaptacje dzieł sztuki do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Na zdjęciu: Lech Kolasiński prezentuje zwiedzającym autorskie adaptacje. Fot. G. Zygier

Eksponaty

Na wystawie można było jeszcze raz zapoznać się z cyklem obrazów „Rusałki" Jacka Malczewskiego oraz odpowiadającymi mu dotykowymi reprodukcjami przygotowanymi przez Lecha Kolasińskiego, malarza-artystę, którym towarzyszyły plastyczne opisy Róży Książek-Czerwińskiej, historyka sztuki Muzeum UJ.  Atrakcyjną adaptacją dla osób niewidomych udostępnioną na czas wystawy była także kopia medalu Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, która została wykonana  w porozumieniu z Komitetem Noblowskim w Sztokholmie. Oprócz tego wystawa przedstawiała rekwizyty z pracowni Juliana Antonisza (Antoniszczaka), znanego reżysera eksperymentalnych animacji filmowych z lat 70. XX w. oraz dotykowe repliki wybranych eksponatów z kolekcji Muzeum UJ wykonane przez studentów wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod opieką Malwiny Antoniszczak.

Prof. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum UJ

Ireneusz Białek, kierownik BON UJ

Na zdjęciach: po lewej - Prof. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum UJ; po prawej - Ireneusz Białek, kierownik DON UJ. Fot. G. Zygier

Organizatorzy

Organizatorami wystawy byli: Muzeum UJ Collegium Maius, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Kuratorem wystawy „Dotknąć obrazu – Malczewski, Szymborska, Antoniszczak" była Róża Książek-Czerwińska, która z ramienia Muzeum UJ współpracowała w przygotowaniach wydarzenia "Dotknij kultury" 2012, 2013.

Oglądanie adaptacji dotykowych, które omawia Róża Książek-Czerwińska, historyk sztuki Muzeum UJ

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prezentują swoje prace

Na zdjęciach: po lewej - Róża Książek-Czerwińska omawia grafiki wypukłe; po prawej - studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prezentują swoje adaptacje. Fot. G. Zygier