2015

Dotknij kultury to całoroczne wydarzenie łączące ludzi bez względu na niepełnosprawność, poglądy, wiek, czy pochodzenie. Równość w dostępie do dóbr kultury, nauki i sztuki to najistotniejsza wartość przyświecająca tej inicjatywie. Wykłady, spotkania i koncerty są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Opracowane w ramach Dotknij kultury adaptacje eksponatów służą na co dzień zwiedzającym Collegium Maius UJ osobom z niepełnosprawnością wzroku i starszym.
Zapraszamy do brania udziału w Dotknij kultury oraz zwiedzania uniwersyteckiego muzeum – nauka i sztuka łączą pokolenia.

Wydarzenia
Koncert
Adaptacje