Adaptacje

Autorem adaptacji graficznych eksponatów prezentowanych w trakcie wykładów jest artysta-malarz Lech Kolasiński. Dzięki adaptacjom graficznym osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość zapoznania się z eksponatem poprzez dotyk.
Ponadto, podczas każdej edycji wydarzenia Dotknij kultury prezentowane są adaptacje eksponatów związanych z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Uwzględniają one percepcję osób z niepełnosprawnością wzroku i są opracowywane przez studentów wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opiekunką kursu, w trakcie którego rodzą się ciekawe pomysły na prezentacje eksponatów, jest Pani Malwina Antoniszczak. Studenci Pani Malwiny uzyskują wiedzę o niepełnosprawności wzroku podczas szkoleń w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.
Od roku 2015 postanowiliśmy wyróżniać najciekawsze, najbardziej innowacyjne pomysły na adaptacje lub takie, które zrobiły największe wrażenie na publiczności.

Wyróżnienia za najciekawsze adaptacje
Pieczęcie polskie
Nagrobek w krużgankach dominikańskich
Obrazy Olgi Boznańskiej