Diabeł w kulturze średniowiecza

15 stycznia 2016 roku w Collegium Paderevianum II odbył się wykład Diabeł w kulturze średniowiecza prowadzony przez dra Wiktora Szymborskiego z Instytutu Historii UJ.
W czasie tzw. rozwiniętego średniowiecza mnogość diabłów i sił nadprzyrodzonych otaczających człowieka była niezwykle rozbudowana. Wykład stał się okazją do przedstawienia historii postrzegania diabła, przywoływania sił piekielnych, kontaktów z szatanem, ikonografii "piekielnej" oraz hierarchii diabłów w wiekach średnich. W czasie wykładu zostały także przybliżone dzieje medycyny przez pryzmat postrzegania sił piekielnych, jak również to, w jaki sposób postrzegano wizje piekła.


Zdjęcie z wykładu

Oglądanie adaptacji

Uczestnicy wykładu "Diabeł w kulturze średniowiecza", fot. Łukasz Wspaniały

Materiał wideo z wykładu:

Miniatury i adaptacje ilustracji omawianych podczas wykładu