Szachy w kulturze średniowiecza

7 października 2015 roku w Collegium Paderevianum II podczas Dnia Otwartego DON UJ odbył się wykład Szachy w kulturze średniowiecza poprowadzony przez dra Wiktora Szymborskiego z Instytutu Historii UJ. Zapoczątkował on cykl wykładów otwartych organizowanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w ramach przedsięwzięcia Dotknij kultury.

Uczestnicy wykładu "Szachy w kulturze średniowiecza"

Uczestnicy wykładu "Szachy w kulturze średniowiecza"

Uczestnicy wykładu "Szachy w kulturze średniowiecza", fot. Anna Barcik

Materiał wideo z wykładu:

Miniatury i adaptacje ilustracji omawianych podczas wykładu