Archeologiczny wehikuł czasu

29 listopada 2016 r. w Muzeum UJ – Collegium Maius odbył się wykład Archeologiczny wehikuł czasu poprowadzony przez prof. dr hab. Jana Chochorowskiego z Instytutu Archeologii UJ.
Archeolog, chcąc poznać odległą przeszłość, musi uruchomić swoisty wehikuł czasu, który przeniesie go w dawno minioną rzeczywistość. Tym wehikułem są wykopaliska, a części składowe jego mechanizmu to znaleziska: rzeczy/przedmioty z kamienia, metalu, drewna, kości, zalegające pod ziemią, czasami pod wodą, pozostawione w ruinach osiedli, złożone obok zmarłych w grobach, ukryte pod kamieniem przed rabusiami czy złożone w ofierze bóstwom. Jakiego paliwa musi użyć archeolog, by uruchomić taki wehikuł i pokonać odległość milionów lat, w których ludzkość nie potrafiła zapisać swoich dziejów, choć mozolnie pokonywała kolejne szczeble rozwoju cywilizacyjnego stopniowo poznając otaczającą przyrodę i ucząc się wykorzystywać jej zasoby? Jak uzyskać informacje od znalezisk archeologicznych – rzeczy, realnych bo materialnych, ale całkowicie niemych świadków przeszłości? Takie paliwo to warsztat naukowy archeologa, i to o nim – a więc o sposobach przywracania pamięci o prehistorycznych przodkach – traktował wykład.

Wykopaliska prezentowane podczas wykładu Archeologiczny wehikuł czasu

Wykopaliska prezentowane podczas wykładu Archeologiczny wehikuł czasu

Prof. dr hab. Jan Chochorowski z Instytutu Archeologii UJ pokazuje różne wykopaliska uczestnikom wykładu

Prof. dr hab. Jan Chochorowski z Instytutu Archeologii UJ pokazuje różne wykopaliska uczestnikom wykładu

Materiał wideo z wykładu: