Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej

13 stycznia 2017 r. w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie odbyły się warsztaty otwarte Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej. Warsztaty poprowadził Mateusz Woźniak, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie.
Żeby dobrze poznać monetę czy banknot trzeba je wziąć do ręki. Oglądanie na ekranie komputera czy zza szyby muzealnej gabloty, nie dostarcza pełni wrażeń wynikających z obcowania z obiektem, który po to został stworzony, by przechodził z rąk do rąk. Dlatego też, spotkanie miało charakter warsztatów, w czasie których była możliwość bliższego zapoznania się z „wagą” czy nawet „zapachem” pieniądza.

Oglądanie zabytkowych pieniędzy

Oglądanie zabytkowych pieniędzy

Warsztaty Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej, pierwszy od lewej prowadzący spotkanie Mateusz Woźniak z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Warsztaty Od bydła do polimerów, czyli o historii pieniądza inaczej, pierwszy od lewej prowadzący spotkanie Mateusz Woźniak z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Materiał wideo z warsztatów:

Pełna galeria zdjęć