2018

Utwór „Musimy pokochać się nawzajem” został wykonany 20 czerwca 2018 r. przez Stanisława Soykę z zespołem podczas wydarzenia "Dotknij kultury", organizowanego cyklicznie przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum UJ Collegium Maius. Materiał autoryzowany przez artystę, Kraków, czerwiec 2018. Realizacja: MB Film.

 

Utwór „Tango Warszawo” został wykonany 20 czerwca 2018 r. przez Stanisława Soykę z zespołem podczas wydarzenia "Dotknij kultury", organizowanego cyklicznie przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum UJ Collegium Maius. Materiał autoryzowany przez artystę, Kraków, czerwiec 2018. Realizacja: MB Film.